Bij een woning erven na een overlijden staat u voor een keuze: u kan er zelf in gaan wonen, u kan ze verhuren of u verkoopt de woning. U kan zelfs de erfenis weigeren. De wetgeving daarrond is best complex, u laat zich dus best goed informeren vooraleer u beslist wat u met uw erfenis gaat doen.

Huis erven

“Niets in het leven is zeker, behalve uiteindelijk sterven, én belastingen…” Dit is bij het erven van een woning helaas niet anders. Iedereen in België betaald bij een nalatenschap erfbelasting. Deze belasting hang af van enkele factoren:

Erfgenamen

Het is de taak van een notaris om via een wilsbeschikking of testament de erfgenamen aan te duiden. Indien deze documenten niet ter beschikking zijn duidt hij de erfgenamen aan via het wettelijk bepaald bloedverwantschap systeem.

een-woning-erven

Belasting bij woning erven

Er gelden verschillende schijven voor het berekenen van de belasting en successierechten op de belasting. Voor kleinere bedragen geld er dus een kleinere belasting percentage. Vanaf €250.000 geld er 27% belasting in Vlaanderen indien er geërfd wordt in rechte lijn (door partner of kind). Bij een erfenis van broer, zus of andere geldt een percentage van 55%. Voor exacte cijfers hier rond surft u best naar de website van de overheid, waar u steeds de actuele data kan vinden. 

Er geldt ook een vrijstelling voor gehuwden of feitelijk samenwonende, als het om een woning gaat waar beide partners in samenwoonden. 

U bent als erfgenaam verplicht om een aangifte van erfenis te doen bij de belastingdienst. Een huis erven heeft dus ook financiële gevolgen voor u als erfgenaam. Een notaris berekent het exacte bedrag dat u moet betalen.

Erflater woonde fiscaal buiten België? Dan spreken we niet over successierechten maar over recht van overgang bij overlijden

Aangifte erfenis

U bent wettelijk verplicht om aangifte te doen van de erfenis bij de fiscus. U kan dit volledig zelf doen of dit laten doen door een notaris. Er wordt meestal geadviseerd dit door een notaris te laten doen zodat de aangifte zeker correct wordt ingevuld. Bij fouten hierin kunnen er boetes worden opgelegd in de vorm van belastingverhoging op de erfenis.

De aangifte moet gebeuren binnen de 4 maanden na het overlijden.

Hypothecaire schuld bij erfenis

Vooraleer u beslist over de erfenis van een woning is het natuurlijk goed om te weten of er openstaande hypotheekschulden moeten worden betaald. Want wanneer u een erfenis aanvaardt, dan neemt u die schuld namelijk mee over.

De bank van de lening kan u natuurlijk vertellen hoeveel de openstaande schuld bedraagt. In het geval van schulden krijgt u twee opties:

Woning verkopen na erfenis

Een huis erven dat u wil verkopen? Dan is het goed om een specialist in te schakelen. Er is overal een grote keuze aan vastgoed makelaars, zij kunnen zorgen voor een gratis schatting en gaan voor u op zoek naar een geschikte koper. 

Woning klaarmaken voor verkoop of verhuur

U kan uiteraard kiezen om zelf in de woning te trekken, maar u kan er dus ook voor kiezen om de woning te verkopen of verhuren. Een woning klaarmaken voor verkoop of verhuur is een breed onderwerp dat we in de toekomst zullen toelichten in een apart artikel. Een huis leegmaken bij verkoop of verhuur is hoe dan ook aan de orde.